Sätta det på spel – sex röster inom samtida keramik

-
Keramik förknippas ofta med tradition och kunskap som förts vidare under generationer. Men keramiken reagerar också snabbt på innovationer och förändringar i samhället.

En av det tidiga 2000-talets stora samhällsfrågor har varit nedläggningen av tillverkningsindustri i västvärlden. Inte minst har många av de mest kända porslinsfabrikerna avslutat sin produktion. Utställningen Sätta det på spel lyfter fram sex svenska och utländska keramiker som med utgångspunkt i denna nya situation intresserar sig förhållandet mellan hantverk, industri och konsumtion.

Utställningen presenterar sex keramiker som alla, på olika sätt, gestaltar och kommenterar förhållandet mellan hantverk och industri.

Internationellt har man börjat tala om postindustriell keramik som ett särskilt område. ”Post” står här för ”efter”, det kommer som efter något annat som har tagit slut. Inom den postindustriella keramiken närmar sig konstnärerna industrin som något förgånget, något som finns kvar endast som fragment eller minnen. Keramikerna fångar in de industriella resterna och laddar dem med nya innebörder ­– sätter dem på spel.

Michael Strand, Misfit Cup Liberation Project USA, interaktivt projekt påbörjat 2011. Installationsbild från Porslinsfestivalen i Lidköping 2017.

Utställningen presenterar
Neil Brownsword (Storbritannien)
Robert Dawson (Storbritannien)
Karin Karinson (Sverige)
Magdalena Nilsson (Sverige)
Ruta Pakarklyte (Norge)
Michael Strand (USA).

Utställningen är curerad av RIAN designmuseums chef Love Jönsson och visas i samarbete med Konst i Halland och Porslinsfestivalen i Lidköping.

Toppfoto (beskuren):
Robert Dawson, Spin, England 2014
Svit av sex tallrikar i benporslin med digitaltryckta dekaler under glasyren