Träd och kläder – Två examensarbeten från HDK

-
Under sommaren två examensprojekt av studenter vid masterutbildningen i design från HDK. Båda projekten visar på ett tydligt samhällsengagemang.

I RIAN designmuseums pågående samarbete med HDK, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, visas under sommaren två examensprojekt av studenter vid masterutbildningen i design. Båda projekten visar på ett tydligt samhällsengagemang, men medan det ena är förankrat i lokalsamhället i Göteborg har det andra till stor del bestått av fältarbete i Jakarta i Indonesien. Tillsammans berättar de båda studenternas arbeten om bredden inom HDK:s designutbildningar.

Tillsammans berättar de båda studenternas arbeten om bredden inom HDK:s designutbildningar.

Clara Flygares projekt UROBOROS handlar om flexibla plagg som ska kunna delas av flera olika användare och passa många olika kroppsformer och storlekar. En utgångspunkt i projektet har varit de engelska begreppen unisize (storlek som passar alla) och modular (något som är uppbyggt av delar som går att kombinera på olika sätt). 

Träd och kläder

Uroborus. Foto: Camilla Fredin

En andra del av Clara Flygares projekt utforskar hur samarbete med en grupp med äldre kan ge nya idéer inom modedesign. Gruppen som deltagit består huvudsakligen av kvinnor i 85-årsåldern som bor på Marklandsgatan i västra Göteborg. Genom dialoger om kläder, mode och den åldrande kroppen har de bidragit till projektet med sina perspektiv och kunskaper. Projektet knyter an till Göteborgs stads politiska mål att öka tillgängligheten till kultur och att ge äldre medborgares fler möjligheter att delta i stadens kulturella liv.

Tina Lehnardt har i sitt examensarbete POHON JAKARTA intresserat sig för relationen mellan människa och träd. Som undersökningsobjekt har hon valt Indonesiens huvudstad Jakarta, en av världens så kallade megastäder. I hennes insamlade observationer framstår träden och deras långsamma växande som en kontrast till den snabbt föränderliga staden. För många invånare är dessa träd en viktig och älskad del av staden. Men samtidigt lever många träd ett utsatt liv i den hårda miljön.

I utställningen visas fotografier, videofilmer och anteckningar som på olika sätt dokumenterar trädens plats i staden. Fotografierna ger glimtar av både trädens styrka och deras utsatthet. Skolungdomar och andra parkbesökare berättar i filmade intervjuer om sin syn på träden som levande, kännande varelser. Projektet intresserar sig för trädens roll i staden utifrån ett perspektiv som är poetiskt och collagebetonat snarare än vetenskapligt och systematiskt. Projektet ger exempel på hur ett intuitivt förhållningssätt kan bilda utgångspunkt för en undersökning av människans livsmiljö.