Tillgänglighetsredogörelse

Falkenbergs kommun, kultur-, fritids- och tekniknämnden, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur riandesign.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från riandesign.se i något annat format är du välkommen att kontakta oss

via e-post: rian@falkenberg.se
Skriv Tillgänglighetsredogörelse Rian i ämnesraden.

på telefon: 0346-88 61 25

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven i lagen, kan du meddela oss nedan.

via e-post: rian@falkenberg.se
Skriv Tillgänglighetsredogörelse Rian i ämnesraden.

på telefon: 0346-88 61 25

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Falkenbergs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av riandesign.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Falkenbergs kommun, kultur- fritids- och tekniknämnden, planerar att byta publiceringssystem för riandesign.se under 2020, som ett led i arbetet med att förbättra Rians service och tillgänglighet i digitala kanaler. Vi kommer att åtgärda webbplatsens tillgänglighetsbrister i samband med övergången till den nya plattformen.

Att åtgärda bristerna på den befintliga webbplatsen innan 23 september 2020 hade medfört en större investering i såväl kostnader som tid i en plattform som kommunen ändå av andra skäl kommer lämna.

Innehåll som inte är tillgängligt

I nuläget har vår webbplats flera tillgänglighetsbrister.

  • På vissa sidor är det inte möjligt att hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor (det saknas en länk längst upp på webbsidan som länkar till sidans huvudinnehåll) [WCAG [2.4.1 (A)]
  • Låg kontrast mellan förgrunds- och bakgrundsfärger. [WCAG 1.4.3 (AA)]
  • Det finns rubriker med felaktig rubrikstruktur. [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 2.4.1 (A),WCAG 4.6 (AA)]
  • Det saknas skipplänkar som används för att hoppa över återkommande innehåll. [WCAG 2.4.1 (A)]
  • På några ställen finns element med samma ID. [WCAG 4.1.1 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av riandesign.se. Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.

Granskningsmetod: Självskattning samt automatiska testverktyg Wave och AccessMonitor.