AIO Salong: Tänk om... en 1 % -regel för offentlig design


Kvällen inleds med en LARP (Live Action Roll Play), en workshop iscensatt av konstnären Adam James. Uppgiften blir att föreställa oss Rian som en ny form av offentlig resurs, ett allmänt designkontor.

Du har bjudits in för att under två år arbeta för det allmänna designkontoret. Som svensk medborgare uppmanas du att ägna 20% av din arbetsvecka år designkontoret och de återstående 80 till ditt ordinarie arbete. Din lön kommer att vara densamma som motsvarande offentliga tjänsteperson.

I workshopen förändrar vi tillsammans byggnaden Rian, från att visa design och konsthantverk, till att tjäna en ny offentlig funktion. I tre korta scenarier bjuds deltagarna in att spela fiktiva roller, som medlemmar av allmänheten och/ eller offentliganställda. Vilken roll ska det allmänna designkontoret fylla, vilka aktiviteter ska det rymma och hur ska vi som jobbar där utnyttja vår individuella och gemensamma erfarenheter till att forma dess innehåll?

Workshopen följs av ett reflekterande samtal mellan Henric Benesch och Onkar Kular, med utgångspunkt i texten Tänk om … en 1% -regel för offentlig design, publicerad i AIO Journal #10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samtalar Henric Benesch och Onkar Kular om nya förhållningssätt till de offentliga rummen. Deras förslag lyfter hur designprofessionen och allmänheten kan samverka för att tillsammans forma framtidens livsmiljöer. De är båda verksamma inom forskning och undervisning på Enheten för design vid HDK-Valand, Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet.


Residenset Störningar i utopin, kvarglömda platser äger rum i Falkenberg augusti - oktober 2021 och är ett samarbete mellan Rian och det halländska residensprogrammet Art Inside Outlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tillsammans med inbjudna designers undersöker residenset hur inkluderande, spekulativ och kritisk design kan hjälpa oss att tänka kring och utveckla platser utifrån historiska erfarenheter såväl som samtida och framtida utmaningar. Salongen är den första i en serie om tre under pågående residens.

Samtalet kommer att hållas på engelska.


Evenemanget är gratis.
Plats: Per Kirkebys tegelskulptur utanför Rian