Claes Caldenby: "Falkenbergs förnämsta byggnad"

Det 60-åriga Falkenbergs stadshus är en självklar del av staden för många, men kanske också något som kan inge en känsla av värdighet, så som arkitektens avsikt var. Arkitekturen ingår alltid i ett sammanhang men den kommer också någon annanstans ifrån: Ur förebilder för vad ett stadshus ska vara, ur tidens syn på arkitekturen och ur arkitektens erfarenheter. Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia på Chalmers i Göteborg, berättar om stadshuset som byggnadstyp, om det svenska 1940- och 1950-talet och om Lennart Tham, arkitekten för stadshuset i Falkenberg.

Efter föredraget och det efterföljande fikat går vi tillsammans till stadshusets entréhall Kuben där det kl. 15.00 öppnar en fotoutställning kring huset. I Kuben blir det också boksläpp för den första studien i bokformat av stadshuset, skriven av Louise Björk. Fotografierna i utställningen och boken är tagna av fotografen Mariette Svensson.

Falkenbergs stadshus 1963

Falkenbergs stadshus 1963

Torsdagar jämna veckor erbjuder museet eftermiddagsträffar i ateljén. Avnjut ett föredrag eller samtal om design och avsluta med samtal i fiket. Föredragen börjar
kl. 13, pågår i 45-60 min, varpå det serveras kaffe. Allt är inkluderat i entréavgiften.