Design för doft - parfymflaskor som kulturhistoria

Bild på Christina Lindvall-Nilssons bok Design för doft

Välkommen till höstens eftermiddagsträffar i museets ateljé, torsdagar jämna veckor. Avnjut ett föredrag eller samtal om design och avsluta med en fikastund.

Föredragen börjar klockan 13, varar ca 45-60 minuter, varpå det serveras kaffe.

Allt är inkluderat i entréavgiften.

Christina Lindvall-Nordin har lång erfarenhet av museiarbete och har privat samlat på bland annat parfymflaskor och keramik. Med utgångspunkt i sitt samlande diskuterar hon hur studiet av parfymflaskor kan bidra till ökad kunskap om både design- och reklamhistorien, glasbrukens förhållanden, könsrollerna och samhällsekonomin.

Hon ställer också frågan varför svenska museer ”glömt” att samla och dokumentera detta intressanta material.