Dramavandring: Kvinnoröster

Under våren lanserade Rian den nya dramatiserade stadsvandringen Kvinnoröster.
Under vandringen ledd av guide får besökaren bekanta sig med Falkenbergs historia utifrån ett antal kvinnoröster som fortfarande ekar mellan stadens väggar. Rösterna tar oss med genom olika tidsepoker och vad de berättar kan vara allt mellan himmel och jord. Från drömmar om Orienten, en god karamell och till drömmen om rätten att få rösta.

Begränsat antal platser. Föranmäl dig genom att skicka namn och telefonnummer till museibokning@falkenberg.se
Startplats: Bryggan vid Rians entré Kostnad: 120 kr för vuxna, 40 kr under 19 år