"Eleverna önskar en slags tidsmaskin"

RIAN designmuseum håller i höst kvällsöppet (kl.12-19) på onsdagar udda veckor. Denna onsdag arrangerar vi ett föredrag med museipedagog Anna-Katharina Detert.

Nyfikenhet, engagemang, medkännande, upptäckarlust och interaktivitet har varit ledord i processen med vår nya basutställning för det kulturhistoriska uppdraget. Museipedagog Anna-Katharina Detert berättar om arbetsprocessen och tankarna med utställningen Stadens nycklar, vilken invigs under hösten 2018.

Målgrupp för utställningen är elever från förskoleklass till gymnasiet.

Ordinarie entrébiljett gäller.

Bilden visar torkrian vari Stadens nycklars utställning kommer att utgå från-

Torkrian som ingår i utställningen Stadens nycklar.