Har Sverige och Halland bostadsbrist?

Flera utredningar pekar på att vi har bostadsbrist i Sverige. Men gäller det även mindre kommuner och landsbygden? Bygger vi nya bostäder på de platser och i de storlekar som efterfrågas? Med vilka metoder kan mindre kommuner arbeta för att frigöra eller skapa fler bostäder? Det är några av de frågor som kommer tas upp i ett samtal mellan Heidi Norrström från Sveriges arkitekter Halland, Karin Torstensson, landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun, som gjort en inventering av tomma hus inom kommunen, samt Peter Eklund, styrelseledamot i Hela Sverige ska leva, som arbetat för att få igång ett ökat bostadsbyggande.