Höstlovsaktivitet: Designa vidare!

Vi fortsätter inspireras av återSKAPA och är kreativa i museets ateljé.
Gratis. För dig som är 6–12 år. Drop in!

återSKAPA