INSTÄLLT! Elsa Agélii

INSTÄLLT P G A SJUKDOM. Som konstnär, aktivist och pedagog har Elsa Agélii sedan 1970-talet varit en centralgestalt inom svensk textilkonst. Hennes arbete har präglats av engagemang för människor och natur runtom i världen. Hon har också skildrat den personliga sfären i känsloladdade dagsboksbroderier. Som medlem i utställningsgruppen Verkligheten
sätter spår, som professor i textilkonst vid HDK i Göt eborg, som grundare av Täcklebo broderiakademi och intiativtagare till nätverket Nordic Textile Art har hon verkat för att öka textilens synlighet och stärka dess ställning. Hon har under 2000-talet också förenat det konstnärliga arbetet med ett socialt utvecklingsprojekt som ger flickor och kvinnor i Rajasthan i Indien möjligheter till inkomst och utbildning.

I föredraget berättar Elsa Agélii om sitt arbete och om broderiet som politiskt uttrycksmedel.

Därefter arrangerar den halländska sektionen av Täcklebo broderiakademi en workshop. De står även för material.

Elsa Agélii, Försök att balansera överlastad farkost, 2014, broderi 20 x 22 cm.

Elsa Agélii, Försök att balansera överlastad farkost, 2014, broderi 20 x 22 cm

---------------------------------------------------------------------------------------------
Evenemanget är del av museets programpunkt Jämna torsdagar där du kan avnjuta ett föredrag eller samtal om design och avsluta med samtal i fiket.
Föredragen börjar klockan 13, varar ca 45-60 minuter, varpå det serveras kaffe.
Allt är inkluderat i entréavgiften.