Inställt: Inger Wästberg – Samla och bära smycken – ett personligt perspektiv

Inger Wästberg

Inger Wästberg

Inställt!
Programpunkten är planerad till hösten 2020.

Inom smyckekretsar är Inger Wästberg känd som en av områdets mest aktiva samlare och tillskyndare i Sverige. Hennes intresse väcktes i slutet av 1990-talet då hennes make var svensk konsul i New York och hon började bära samtida smycken i officiella sammanhang, vilket gav stort gensvar. I föredraget berättar Inger Wästberg om sin smyckesamling och om några av de teman som varit viktiga inom svensk samtida smyckekonst under de senaste decennierna, som genusfrågor, samhällskritik, natur och återbruk.