Inställt: Pernilla Hagbert – Scenarier för hållbart samhällsbyggande

Inställt!
Programpunkten är planerad till hösten 2020.

På onsdagar udda veckor håller Rian kvällsöppet till 19.00. Utvalda onsdagar arrangeras specialvisningar, föredrag och nätverksträffar kl 17.30. Visningar och föredrag är inkluderade i entrébiljetten.

Museichef Love Jönsson

Museichef Love Jönsson i en brosch av Lisa Björke

Mänskligheten lever idag över jordens tillgångar. Vårt samhälle står inför en omvandling av historiska mått för att uppnå en hållbar framtid som inte bygger på nuvarande ekonomiska logik. Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö och har deltagit i det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande. I projektet har fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar. Under kvällen ger Pernilla Hagbert en presentation av scenarierna och en sammanfattning av slutsatserna från projektet.