Jennie Sundén & Åsa Norberg - Genom formerna vi skapar

Göteborgskonstnärerna Jennie Sundén och Åsa Norberg arbetar ofta med gemensamma projekt. Under flera år har de undersökt 1900-talets syn på förhållandet mellan hem, hantverk och bildkonst och olika uppfattningar om vardagen som en estetisk arena.

Deras senaste projekt, Gifts and Occupations, kretsar kring den tidiga modernismens
syn på barnets kreativitet. Kopplingar görs till konstnärliga och reformpedagogiska idéer hos bl.a. Bauhauslärarna Josef Albers och Paul Klee.

I föredraget berättar konstnärerna om sina projekt och sin syn på konst- och designhistorien som ett material vilket kan aktiveras och sättas i rörelse.

Jennie Sundén och Åsa Norberg, verk ur serien Gifts and Occupations, installationsbild från Moderna utställningen 2018 - Med framtiden bakom oss, Moderna Museet 2018. Foto: Gustav Sparr.

Jennie Sundén och Åsa Norberg, verk ur serien Gifts and Occupations, installationsbild från Moderna utställningen 2018 - Med framtiden bakom oss, Moderna Museet 2018. Foto: Gustav Sparr.