Jessica Hemmings, Crafting Culture

Begreppet craft (hantverk) frammanar väldigt skilda reaktioner bland olika grupper av människor. Kanske har det att göra med den bredd av associationer som begreppet väcker – men det speglar också våra skilda kulturella tolkningar av vad hantverk är. Jessica Hemmings, professor i konsthantverksteori vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design i Göteborg, jämför hantverkets identitet i olika delar av den engelskspråkiga världen och öppnar för en jämförelse med situationen i Skandinavien. Föredraget ges på engelska och arrangeras i samarbete med nätverket Nordic Platform for Critical Craft Theory, med stöd av Nordisk kulturkontakt.

Dan Halter, Footsack Empire, 2019. Utfört av upphittade vävda plastväskor. 97x185 cm

Dan Halter, Footsack Empire, 2019. Utfört av upphittade vävda plastväskor. 97x185 cm