Johan Linton - Bauhaus & den internationella modernismen i Sverige

De nya idéerna om en modern och rationell arkitektur och stadsplanering spreds snabbt från kontinenten till Sverige under sent 1920-tal och fick sitt genombrott på Stockholmsutställningen 1930.

Arkitekten och forskaren Johan Linton berättar om hur arkitektursynen, vilken fördes fram av bland andra Bauhausskolans rektorer Walter Gropius och Ludwig Mies van der Rohe, togs emot i Sverige och anpassades till lokala förhållanden.

Föredraget uppmärksammar också den Halmstadsfödda arkitekten Ingrid Wallberg, en pionjär för funktionalistisk bostadsarkitektur i Sverige.

Johan Linton är docent i arkitekturens teori och historia på Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Han driver även en egen arkitektur- och designpraktik.

Funktionalistisk 1930-talsvilla i Göteborg, ritad av Ingrid Wallberg. Foto ur tidskriften Arkitektur 1936.

Funktionalistisk 1930-talsvilla i Göteborg, ritad av Ingrid Wallberg. Foto ur tidskriften Arkitektur 1936.

 Evenemanget är del av museets programpunkt Jämna torsdagar där du kan avnjuta ett föredrag eller samtal om design och avsluta med samtal i fiket.
Föredragen börjar klockan 13, varar ca 45-60 minuter, varpå det serveras kaffe.
Allt är inkluderat i entréavgiften.