Kerstin Lekholm: Japanska träsnitt – Historik, bildvärld och teknik

Chobunsai Eishi ( 1756-1829)

Chobunsai Eishi ( 1756-1829)

Det japanska träsnittets framväxt och blomstring hör samman med den period i Japans historia som kallas Edoperioden eller Tokugawaperioden (1603-1868). Konstriktningen kallas Ukiyo-e, vilket kan översättas som bilder från den förgängliga, förbiglidande världen.

När bilderna nådde Europa i mitten av 1800-talet väckte det stort uppseende och kom att bli samlarobjekt för konstnärer och konsthandlare. Träsnittet kom att utöva ett stort inflytande över många västerländska konstnärer som Manet, Monet, Matisse, van Gogh, Carl Larsson m.fl.

Föredraget hålls av Kerstin Lekholm, tidigare konservator vid Röhsska museet i Göteborg och författare till boken Japanska träsnitt ur Röhsska museets samlingar.

Torsdagar jämna veckor erbjuder museet eftermiddagsträffar i ateljén. Avnjut ett föredrag eller samtal om design och avsluta med samtal i fiket. Föredragen börjar kl. 13, pågår i 45-60 min, varpå det serveras kaffe. Allt är inkluderat i entréavgiften.

Under hösten genomför både Rian designmuseum och Falkenbergs bibliotek flera aktiviteter med Japantema. HärPDF finns vårt särskilda gemensamma programblad som listar allt med detta tema.