Nätverksträff – Erland Kaldaras

Erland Kaldaras

Erland Kaldaras

Erland Kaldaras Nikolizsson från Romska Kulturcentret i Malmö berättar om romernas spännande tusenåriga resa från Indien till Europa och Sverige och om det romska hantverket och dess betydelse. Romska Kulturcentret, Sveriges enda romska kulturinstitution, arbetar med stöd från bl.a. Statens kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor för att synliggöra och föra vidare det romska kulturarvet. Erland Kaldaras Nikolizsson har sedan 2019 uppdraget som nationell utvecklare för romskt hantverk.

Nätverksträffen riktar sig till bild- och formkonstnärer, slöjdare, pedagoger och andra hantverksintresserade och arrangeras i samarbete med Kultur i Halland – Slöjd. Föredraget följs av en frågestund där vi bjuder på smörgås och kaffe. Anmälan till museibokning@falkenberg.se. Antalet platser är begränsat.