Omforma: Nya strukturer för designbranschen

Omforma - Illustration av Karolina Westenhoff

Omforma - Illustration av Karolina Westenhoff

Allt började 2015 med kartläggningen och boken Omforma – Nya strukturer för designbranschen som senare följdes av utställningen och antologin Makt/Egenmakt 2018. Med Omforma synliggjordes en bransch som var uppdelad efter kön, klass, etnicitet och ålder, och präglad av en maktelit med likartade värderingar och estetik. Med Makt/Egenmakt vill Omforma lyfta fram formgivare som bryter mot etablerade maktstrukturer och istället banar väg för mer mångfald i designbranschen.

Hör om vilka konsekvenserna blir av en alltför likriktad bransch och få konstruktiva förslag till förändringar. Föredraget är öppet för alla som intresserar sig för frågorna men vänder sig särskilt till designers, politiker, företag, organisationer och institutioner som arbetar med design.