Sabina Grubbeson – Att nå kommersiell framgång

Nätverksträff för yrkesverksamma

Porträttbild på Sabina Grubbeson. Foto: Karin Linde

Sabina Grubbeson. Foto: Karin Linde

Hur går en till väga för att nå kommersiell framgång med sina produkter?
Sabina Grubbeson är en av regionens mest erfarna och framgångsrika designers. I bagaget har hon samarbeten med bl.a. Pholc, Belysningsfabriken Konsthantverk och Mavis.

Hör henne berätta om hur hon organiserat sina samarbeten med olika producenter och värdet av att som formgivare stå utanför försäljning. Hon kommer
också att gå igenom hur en skriver avtal, royalty och delägarskap i produkter.

I samarbete med Konst i Halland

Nätverksträffen riktar sig till
designers och bild- och formkonstnärer.

Föranmälan senast 20/2 till:
konstihalland@hallandskonstmuseum.se

Glöm ej att ange ev. allergier/specialkost, då smörgås och kaffe ingår.