Specialvisning av Bauhausutställningen

Utställningen Att forma det moderna - Bauhaus 100 år är producerad av RIAN designmuseum i samarbete med konstnären Anders Hammarstrand. Vid två tillfällen kommer Anders Hammarstrand att ge specialvisning av utställningen.

Visningarna ingår i ordinarie entrébiljett och samling sker klockan 13:00 i receptionen.

Den Bauhausskolade formgivaren Marianne Brandts ”klotbar” (Kugelbar) från 1930-talet.

Den Bauhausskolade formgivaren Marianne Brandts ”klotbar” (Kugelbar) från 1930-talet är typisk för funktionalismens intresse för geometriska grundformer som klotet och cirkeln. Drinksetet är utfört i lackerad och försilvrad plåt samt glas. Tillhör Röhsska museet.Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet