Stadsvandring: Form i staden

Välkommen på höstvandring i Falkenberg, där design, konst och kulturhistoria möter
varandra. Mångsyssleri, kreativitet och stark drivkraft är nyckelord som kan beskriva staden vid havet. Med berättelser om hur människors öden och livsverk har format staden rör vi oss via gårdar med hantverkstraditioner till arkitektur, design och konst med inspiration från Europa och hela världen.

Start: vid entrén till Rian.
Pris: 60 kr (under 19 år gratis)
Förköp på Rian eller av guide 15 minuter innan vandringen börjar.
Kläder efter väder.