The Misfit Cup Liberation Project

Nu kommer Misfit Cup Liberation Project till Falkenberg! Ta chansen att bli av med en kopp från ditt kök som du inte längre vill ha och få en handdrejad kopp av keramikern Michael J. Strand i utbyte.

I många köksskåp finns koppar som aldrig används. Koppar som glömts eller gömts undan. Misfit Cup Liberation Project erbjuder möjligheten att ta med en sådan kopp och få den utbytt mot en handgjord kopp utförd av den amerikanske keramikern och professorn Michael J. Strand. De inbytta kopparna får sedan ”bo” med andra bortbytta koppar och sparas tillsammans med de tidigare ägarnas nedskrivna berättelser om varför de inte ville ha kvar dem. Föremålen och texterna kommer tillsammans att forma en historia med många röster om vårt förhållande till tingen och vilka upplevelser och minnen vi knyter till dem.

För att delta i projektet och få en ny kopp ber Michael J. Strand att du förutom att lämna en kopp i inbyte också skriver ned berättelsen om din kopp. Du kanske vet dess historia, hur den kom i din ägo, eller kan berätta varför du inte längre vill ha den. Kanske finns det ett speciellt minne förknippat med just din kopp.

Michael Strand

Michael Strand, The Misfit Liberation Cup Project

Misfit Cup Liberation Project ingår i den internationella keramikutställningen ”Sätta det på spel” som visas på RIAN designmuseum 2 juni-26 augusti 2018. Koppbytena genomförs på plats i utställningen från och med vernissagen 2 juni och så länge det finns koppar att byta till sig – först till kvarn! De inbytta kopparna och de tidigare ägarnas berättelser finns kvar under hela utställningsperioden. Därefter kommer de att ingå i konstnärens arkiv över projektet.

Det internationella koppbytesprojektet inleddes 2011 och har genomförts på flera platser i USA liksom i Brasilien, Taiwan och Estland. I Sverige genomförde Michael J. Strand sitt första koppbyte vid Porslinsfestivalen i Lidköping 2017. Hans mål är att samla in 1000 koppar och deras berättelser.