Vandring vid Lövstaviken

Lövstaviken var en gång Falkenbergs norra strand med naturgolfbana och beteshagar. Här byggdes Falkenbergs kallbadhus som senare kom att stå omgivet av sopor då man på 50-talet, som i många andra kuststäder, beslutade sig för att anlägga stadens deponi vid stranden. Idag är platsen delvis återställd till strövområde med ett rikt fågelliv. Hör mer om platsens historia. Vilka följder har det mänskliga handlandet fått och vilka är platsens naturvärden idag? Vandringen leds av Lena Berglund från Naturskyddsföreningen, som också är antikvarie på Länsstyrelsen. Med sig har hon Rolf Svensson, f.d. parkchef inom kommunen, som ledde arbetet med återställandet av Lövstaviken, samt Nils-Gustaf Nilsson, erfaren florainventerare som tidigare hållit i en studiecirkel på markerna kring Lövstaviken.

Samling vid vindkraftverket längst ut vid hamnmynningen.

Arrangeras i samarbete med Naturskyddsföreningen Falkenberg. Gratis.