Vernissage: Weaving Dress

Välkommen på vernissage för Linda Dekhlas utställning Weaving Dress i Projektrummet på RIAN designmuseum.

Modedesigner Linda Dekhla närvarar vid vernissagen. Tillsammans med RIANs designcurator Helena Hertov kommer Dekhla bland att berätta om arbetsprocessen med sina kreationer.

Bilder av Linda Dekhlas kreationär

Exempel på Linda Dekhlas design i Weaving Dress (fotomontage). Fotograf: Jan Berg

Linda Dekhla har tidigare haft visningar i Köpenhamn, Stockholm och London med sitt examensarbete Weaving Dress. I arbetet har Dekhla undersökt metoden whole-garment weaving (hela-plagget-vävning) som experimentell design och konstruktionsmetod. Här kopplas form, material och tillverkning samman.

Linda Dekhla innehar en MFA examen i mode från Textilhögskolan i Borås.