Workshop: Hemmabygge!

Vad tycker du är ett måste för att en plats ska kännas som ett hem? Är det en form, ett material, en storlek på byggnaden, särskilda möbler eller andra föremål som måste finnas för något ska kunna kallas ett hem? I denna sommarworkshop får du med olika material bygga en modell av vad som är ett hem för dig.

För dig som är 6-12 år
Vi håller till i ateljén på Rian designmuseum.
Workshopen är gratis.

Hemmabygge