Okt 02, 2019 13:34

Pressinbjudan: höstens utställningar

Nu är det snart dags för vernissage av höstens tre utställningar på Rian designmuseum. Vi lyfter fram resursanvändning och återbruk och återupptäcker keramikern Ryozo Miki som varit en del av den svenska konsthantverksvärlden sedan 1960-talet. Välkommen på pressvisning 12 sept kl 10.00.

Sopor är bra

En dubbelbottnad relation

Sopor är bra – med de orden inleder konstnärerna Monika Gora och Gunilla Bandolin sitt sopmanifest. Det skrevs i samband med ett utställningsprojekt producerat 1995 tillsammans med Riksutställningar. Manifestet formulerar människans dubbelbottnade förhållande till sina sopor och avslutas med meningen ”Använd sopor för att förstå ditt liv”.

Kanske är det så, att vi behöver komma närmare våra sopor för att förstå våra liv och vårt sätt att leva? Det är något som formgivarna och konstnärerna som medverkar i utställningen Sopor är bra bidrar till. De klär våra kroppar, inreder våra hem och fyller våra tankar med ”sopor”. De uppmärksammar oss på att sopor finns överallt, hela tiden och låter oss reflektera över det.

RememberMe - T Juretzek_Casamania. Foto M Zambelli

RememberMe, T. Juretzek Casamania. Foto M Zambelli

Utställningen innehåller också en historisk del som handlar om den lokala soptippen Lövstaviken som anlades på 1950-talet vid Falkenbergs norra havsstrand, en gång stadens badstrand. Soptippens historia ger perspektiv på hur synen på naturen och naturvärdena skiftat med tiden. Den manar också till insikt om att ingenting med lätthet kan städas undan. Gårdagens osorterade sopor, lagda på hög under en period av närmare 40 år, kommer under överskådlig tid att ligga där de ligger. Inkapslade under en gummiduk – som en tidskapsel till framtiden.

Medverkande konstnärer:
Karin Roy Andersson,
Maria E Harrysson, Marie-Louise Hellgren, Tobias Juretzek, Malmö Upcycling Service, Remake, Johanna Törnqvist samt
Monica Gora och Gunilla Bandolin.

Ryozo Miki

Kavlat stengodsfat med målad dekor i järnoxid, sent 1990-tal. Foto: Theo Ågren

Ryozo Miki

Ett liv med keramik

Med teknisk skicklighet, humor och spontanitet har keramikern Ryozo Miki under mer än ett halvt sekel skapat en rik keramisk värld där kärleken till leran och arbetet är central. Han föddes 1942, växte upp och utbildade sig i Japan men har varit verksam i Sverige och Danmark sedan 1966.

Ryozo Mikis keramik präglas av den traditionella skolning han fick som lärling i Kyoto i början av 1960-talet men också av hans ständiga sökande efter friare uttrycksformer.

I utställningen presenteras för första gången en återblick på Ryozo Mikis arbete, med ett generöst urval av både kärlkeramik, reliefer och skulpturer. Han använder sig ofta av en kombination av inpressade, ristade och målade dekorer och strävar efter ett direkt och oförmedlat uttryck. ”Det gäller att hitta känslan, att måla med hela armen, kroppen, att hitta rörelsen”, säger han. ”Man får inte tveka, inte för en sekund – då är det förlorat!”

I samband med utställningen publicerar Rian designmuseum en bok om Ryozo Miki med texter av Petter Eklund och Love Jönsson.

I projektrummet:

Nicolas Cheng

World Wide Workshop: The Craft of Noticing

När samhället, miljön och klimatet förändras dramatiskt ställs också konsthantverket inför nya utmaningar. Möjligheterna för konsthantverket att kommentera och gripa in vår tids ödesfrågor står i centrum för smyckekonstnären Nicolas Chengs arbete. I Projektrummet visas ett urval av de projekt han genomfört som doktorand på HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk mellan åren 2015 och 2019.

Om konsthantverket historiskt sett ofta haft naturen som inspirationskälla utgår Nicolas Cheng snarare från det postindustriella landskapet, präglat av restprodukter från tillverkning, förbrukade varor och ansträngda ekosystem. Utställningen ger exempel på vad som händer när konsthantverket lyfts ur sin traditionella verkstadsmiljö och istället blir ett redskap för att uppmärksamma samhälleliga och ekologiska skeenden. Genom smycken, föremål och interaktiva element skapar Nicolas Cheng en dialog om vår materialanvändning och möjligheten av att lindra skador i naturen med hjälp av tänkesätt och metoder som har ursprung i hantverket.

Nicolas Cheng

Pressvisning: 12/9 kl. 10

Museichef Love Jönsson och designcurator Helena Hertov visar utställningarna. Keramikern Ryozo Miki berättar om sin keramik.

Kontaktpersoner:
Love Jönsson, museichef - love.jonsson@falkenberg.se
0346 - 88 61 26

Karina Larsson, kommunikatör - karina.larsson@falkenberg.se
0346-88 50 54