Sep 07, 2018 14:43

Pressinbjudan: Samla, sortera, ta hand om - en utställning om samlande

Internationellt kända konstnärer och lokala samlare kommer samman när RIAN designmuseum den 15 september öppnar höstens utställning Samla, sortera, ta hand om - en utställning om samlande.

Samlandet är en aktivitet som följt människan under historien. I de äldsta samhällena handlade insamlandet av föda och förnödenheter om överlevnad. Idag är samlandet framförallt något vi förknippar med fritid och hobby. Att samla är ofta lustfyllt. Samlarens jakt efter nya föremål kan drivas av både nyfikenhet, kärlek och habegär. En samling blir sällan färdig – det finns alltid plats för ett föremål till.

”Samlande är intressant”, säger RIAN designmuseums chef Love Jönsson, ”eftersom det är något som förenar oss. Alla samlar på något. Men samtidigt som samlandet ofta handlar om glädje och är en källa till kunskap, kan det också göra våra liv mer komplicerade. Samlingar kan bli en börda, både för privatpersoner och för offentliga institutioner som museer. Den här dubbelheten är en av sakerna som gör samlandet så spännande.”

Kari Steihaug, Archive: The Unfinished Ones, 1998-2018, fotografier av ofullbordade stickningar med text.Detta foto från Høstutstillingen 2009, Kunstnernes Hus, Oslo. Foto: Espen Tollefsen.

Kari Steihaug, Archive: The Unfinished Ones, 1998-2018, fotografier av ofullbordade stickningar med text.
Detta foto från Høstutstillingen 2009, Kunstnernes Hus, Oslo. Foto: Espen Tollefsen.

Medan museer ofta samlat på sådant som anses viktigt och betydelsefullt har många konstnärer intresserat sig för motsatsen. Den norska textilkonstnären Kari Steihaug deltar i utställningen med verket Archive: The Unfinished Ones som är en dokumentation av stickningar som aldrig blivit klara. Hennes insamlingsarbete har pågått under flera år och hon beskriver sitt verk som ”en hyllning till det ofulländade, det som finns bland skräp och rester. Det handlar om poesin i det imperfekta och om att uppmärksamma något misslyckat och förlorat.”

Utöver Kari Steihaug presenterar utställningen kända namn från den internationella konsthantverksscenen tillsammans med svenska kollegor och samlare från Halland. Flera av konstnärerna som deltar visar både egna verk och delar av sina privata samlingar av olika ting. Några av verken är platsspecifika och görs särskilt för utställningen, till exempel den norske skulptören Erlend Leirdals väggcollage Horizon, som skapas med trä som konstnären hittar i Falkenberg.

Med utställningen vill RIAN designmuseum lyfta fram samlandet som fenomen, men också starta en diskussion om kommande insamlingsverksamhet vid museet. Ska RIAN satsa på att bygga upp en designsamling, vad ska den i så fall innehålla, och vad ska samlingen användas till?

Pressvisning: torsdag 13 september kl. 10

Love Jönsson, curator för utställningen, presenterar verken och samlingarna.
Deltagarna Erlend Leirdal och Joe Hedlund berättar om sina verk i utställningen.

Kontaktperson:
Love Jönsson, museichef - love.jonsson@falkenberg.se
0346 - 88 61 26

Interiör från Joe Hedlunds ateljé.Delar av konstnärens samlingar visas i utställningen.

Interiör från Joe Hedlunds ateljé. Delar av konstnärens samlingar visas i utställningen.

Medverkande konstnärer:
Carina Seth-Andersson
Daniel Kruger (Tyskland)
David Clarke (Storbritannien)
Edmund de Waal (Storbritannien)
Erlend Leirdal (Norge)
Frida Breife
Joe Hedlund
Karin Johansson
Kari Steihaug (Norge)
Meira Ahmemulic
Warwick Freeman (Nya Zeeland)