Jun 27, 2018 14:04

RIAN designmuseum tilldelas statligt bidrag

RIAN designmuseum i Falkenberg har beviljats ett flerårigt statligt bidrag för att utveckla sin verksamhet och bli en regional nod inom designområdet. Projektperioden inleds i september i år och varar under tre år. Stödet är ett regionalt utvecklingsbidrag från Statens kulturråd och uppgår under det första projektåret till en halv miljon kronor.

RIAN designmuseum är en av drygt sextio kulturinstitutioner som beviljats regionalt utvecklingsbidrag från Statens kulturråd i årets ansökningsomgång. Totalt registrerades 145 ansökningar.

– Att RIAN designmuseum nu för första gången ges statliga pengar, i hård konkurrens med väletablerade museer och kulturarrangörer över hela landet, är ett erkännande av att de senaste årens program på museet har hållit hög kvalitet och gjort museet angeläget också i ett nationellt perspektiv, säger Love Jönsson, nytillträdd chef på museet sedan april.

RIAN designmuseum

– Bidraget är också en bekräftelse från statlig nivå av det framgångsrika regionala samarbete mellan Falkenbergs kommun och Region Halland som ligger bakom satsningen på RIAN designmuseum. Med de nya pengarna kommer det bli möjligt för museet att skruva upp takten i arbetet med att skapa starka och hållbara nätverk med andra museer och aktörer inom design- och konsthantverksområdet, både i Sverige och internationellt, säger Love Jönsson.

RIAN designmuseum är en del av verksamheten inom Falkenbergs museum, som ägs och drivs av Falkenbergs kommun. Designsatsningen genomförs sedan början av 2010-talet i samarbete mellan kommunen och Region Halland. Hösten 2017 ändrades namnet på utställningsverksamheten i museibyggnaden till RIAN designmuseum.

Under sommaren visar RIAN designmuseum tre utställningar, samlingsutställningen Ung Svensk Form, keramikutställningen Sätta det på spel, och en mindre utställning med examensarbeten av två studenter från HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.

Museichef Love Jönsson

Kontakt:
Love Jönsson, love.jonsson@falkenberg.se