Maj 25, 2020 09:16

Pressinbjudan: Sommarens utställningar 2020

Mycket har snabbt blivit annorlunda och museerna ställs liksom resten av samhället inför nya utmaningar. På Rian i Falkenberg försöker vi upprätthålla normal verksamhet i den mån det är möjligt och öppnar sommarens utställningar den 16 maj som planerat. Vi bjuder in till pressvisning som vanligt, men kommer inte att ha några vernissagearrangemang. Varmt välkomna till pressvisningen, eller kontakta oss för mer info och bilder!

Love Jönsson, museichef

Äntligen hemma!

Design, konsthantverk och konst
med hemmet som tema

16/5 – 30/8 2020

Hemmet är något som många tar för självklart, medan det för andra snarare representerar en dröm eller något som förlorats. Och om ett hem ofta förknippas med trygghet och stabilitet, är det samtidigt en laddad plats där uppfattningar om familj, könsroller och social status spelas ut och blir tydliga. Med en stor utställning som blandar arbetsmetoder och material från konsthantverk, design, bildkonst och kulturhistoria vill Rian ge perspektiv på hemmet som en både vardaglig och dramatisk miljö.

Andrea Ydring, Regeringsgatan 67, 2012, broderi

Andrea Ydring, Regeringsgatan 67, 2012, broderi

Utställningen tar fasta på hemmet som något som är igenkännbart, men som ändå alltid kan upptäckas på nytt, som kan vridas till, omskapas och förvandlas.

Flera av konstnärerna intresserar sig för hur föremålen och deras innebörder förändras när de placeras i nya sammanhang eller görs om till något annat än vad de varit tidigare. Som när ett piano blir material till hundratals smycken, eller köksredskapen får oväntade utväxter och tillägg. Ett annat tema kretsar kring minnen – av hem, miljöer och det sociala liv som de varit knutna till. Här finns återblickar både på hem som lämnats på grund av livets vanliga skeenden, som vuxenblivande och familjebildning, och hem som gått förlorade i krig och oroligheter.

Detalj av installationen Aeon Profit – Piano Forte av konstnärsgruppen A5. Alla smyckena är utförda av material från ett kasserat piano.

Detalj av installationen Aeon Profit – Piano Forte av konstnärsgruppen A5. Alla smyckena är utförda av material från ett kasserat piano.

I utställningen medverkar keramikerna Richard Slee och Hanne Mago Wiklund, glaskonstnärerna Maria Johansson och Benjamin Slotterøy, textilkonstnärerna Andrea Ydring och Pasi Välimaa, fotografen Jerker Andersson, konstnärsgruppen A5, konstnärsduon Cecilia Bergman Fröberg och Dan Fröberg och konstnärerna Sahar Burhan, Martha Rosler, Ayedin Ronaghi, Annika Rydenstam och Lotte Slotterøy. I utställningen visas även dokumentation kring inredningsarkitekten Lena Larsson, i utlån från hennes familj. Rian öppnar också tillfälligt det rekonstruerade kök från
1950-talet som tidigare ingick i Falkenbergs museums fasta utställningar.

Agnieszka Knap

Reading With You
1/2 – 26/4 2020

Agnieszka Knap arbetar med smycken, objekt och performance. Hennes arbete omfattar ofta projekt där andra människors delaktighet och engagemang är nödvändiga för att ett verk skall bli till. Det övergripande temat är det mellanmänskliga samspelet samt hur smycken kan öppna för en dialog och förståelse av någon annan. Agnieszka Knap intresserar sig för hur olika verkligheten kan uppfattas och tolkas, och på vilket sätt det formar livet för människan både på det individuella planet men också för samhället i stort.

Dr Knap leg. smyckekonstnär. Fotograf: Rickard Westman

Dr Knap leg. smyckekonstnär. Fotograf: Rickard Westman

Agnieszka Knap har under flera år arbetat med utgångspunkt i Rorschachtestet, en psykologisk metod som bygger på att testpersonen ska associera till abstrakta bilder och få sina svar tolkade. I Agnieszka Knaps version har det blivit serier av smycken som likt en visklek vidareför och förvränger olika bilder.

Smycken kan vara en utomordentlig kontaktskapare, särskilt om de utmanar vår varseblivning eller idén om vad ett smycke kan vara. Bärandet har olika meningar för den som bär och den som tittar. I utställningen Reading With You bjuder Agneiszka Knap in till ytterligare en läsning av de tvetydiga formerna.

Agnieszka Knap är född i Polen 1966 och tog 1999 sin mastersexamen från Konstfack i Stockholm, där hon idag är anställd som lektor.

Pressvisning: 15/5 kl. 10.00

Museichef Love Jönsson och projektkoordinator Malin Henningsson visar utställningarna. Konstnären Agnieszka Knap närvarar.

Kontaktpersoner:
Love Jönsson, museichef - love.jonsson@falkenberg.se
0346-88 61 26

Karina Larsson, kommunikatör - karina.larsson@falkenberg.se
0346-88 50 54