Maj 29, 2018 16:19

Sommarens utställningar på RIAN designmuseum

Ung svensk form 2018

Upptäck den mest spännande unga svenska formgivningen just nu. Utställningen Ung Svensk Form visar unika verk i en rad olika discipliner: från produktdesign till konsthantverk.

Ung Svensk Form är ett fönster mot framtiden och en plattform för unga designer och deras idéer. Utställningen ger en inblick i vad som pågår på den unga designscenen i Sverige idag.

Här visas bland annat Matilda Norbergs kollektion Earth’s Crust – Material rules som utforskar stickning som teknik, Björn Friborgs skulptur Implosion, som liknar ett fruset ögonblick och Hemmo Honkonens Möbler som låter – möblerna som producerar ljud när de används.

Utställningen är resultatet av en utmärkelse med samma namn. Ung Svensk Form 2018 är en samproduktion mellan Föreningen Svensk Form, ArkDes, IKEA och Malmö stad.

Hemmo Honkonen. Möbler som låter

Möbler som låter, Hemmo Honkonen

Sätta det på spel – sex röster inom samtida keramik

Robert Dawson

Spin, Robert Dawson

Keramik förknippas ofta med tradition och kunskap som förts vidare under generationer. Men keramiken reagerar också snabbt på innovationer och förändringar i samhället.

En av det tidiga 2000-talets stora samhällsfrågor har varit nedläggningen av tillverkningsindustri i västvärlden. Inte minst har många av de mest kända porslinsfabrikerna avslutat sin produktion. Utställningen Sätta det på spel lyfter fram sex svenska och utländska keramiker som med utgångspunkt i denna nya situation intresserar sig förhållandet mellan hantverk, industri och konsumtion.

Misfit Cup Liberation Project, Michael Strand

Misfit Cup Liberation Project, Michael Strand

Internationellt har man börjat tala om postindustriell keramik som ett särskilt område. ”Post” står här för ”efter”, det som kommer efter något annat som har tagit slut. Inom den postindustriella keramiken närmar sig konstnärerna industrin som något förgånget, något som finns kvar endast som fragment eller minnen. Keramikerna fångar in de industriella resterna och laddar dem med nya innebörder ­– sätter dem på spel.

Utställningen är curerad av RIAN designmuseums chef Love Jönsson och visas i samarbete med Konst i Halland och Porslinsfestivalen i Lidköping.

Utställningen presenterar
Neil Brownsword (Storbritannien)
Robert Dawson (Storbritannien)
Karin Karinson (Sverige)
Magdalena Nilsson (Sverige)
Ruta Pakarklyte (Norge)
Michael Strand (USA).

Pressvisning 31 maj 2018 kl. 10.00

Välkommen på pressvisning den 31 maj kl. 10.00. Keramikern Karin Karinson, som deltar i Sätta det på spel, närvarar.

För mer information eller pressbilder, kontakta falkenbergs.museum@falkenberg.se