Mode: Yta med djup – Halland 2021

Mode: Yta med djup – Halland 2021

Under 2021 utforskas mode i Halland - på flera platser, under olika utställningsperioder. Mode ställs ut som kläder, textilkonst, fotografi, teckning, keramik och kulturhistoria; som dåtid och nutid; som svenskt och internationellt. Läs mer om vad som händer under året på www.konstihalland.selänk till annan webbplats

Rian designmuseum kommer att medverka med två utställningar. Första utställningen Att konstruera en dräkt, visas under sommaren på Falkenbergs hembygdsmuseum, och den andra utställningen Att konstruera ett jag visas under hösten på Rian designmuseum.

Att konstruera en dräkt

Hantverk, ursprung och tillhörighet är ord som alla förknippas med folkdräkten. Men begreppen ringar också in en uppsättning regler om hur en dräkt får se ut och bäras i förhållande till plats och person. I denna grupputställning visas hur dräkten och folkdräkten tolkas i en ständigt föränderlig värld där gamla regler omprövas och nya tillkommer.

Att konstruera ett jag

Formandet av en personlig identitet sker genom ständig dialog mellan individen och hennes omgivning. Det är en pågående process, grundad i avvägningen mellan det socialt accepterade och det som sticker ut. Kläder uttrycker på samma gång både en persons individuella särdrag och viljan att ingå i en större gemenskap. I denna grupputställning gestaltas olika aspekter av förhållandet mellan jaget och den klädda kroppen.

Mode: Yta med djup – Halland 2021 genomförs med stöd av Konst i Halland och Kultur i Halland.

Övriga medverkande:

Tjolöholms slott, Kungsbacka konsthall, Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs Konsthall, Galleri Hamnmagasinet, Falkenbergs hembygdsmuseum, Rian designmuseum, Unnaryds bonadsmuseum, Hallands Konstmuseum, Friluftsmuseet Hallandsgården, Halmstads konsthall, Teckningsmuseet och Konsthallen Hishult.