Om museet

Rian är mer än ett vanligt museum. Verksamheten omfattar design, kulturhistoria och offentlig konst i Falkenbergs kommun. Museet fungerar som en mötesplats som för samman perspektiv och metoder från olika områden. Rian visar tillfälliga utställningar, förvaltar kulturhistoriska samlingar och miljöer samt ansvarar för konsten i kommunens offentliga rum.

Med gränsöverskridande arbetsmetoder vill Rian skapa upplevelser som berör och stannar kvar. Att både vårda och utveckla – och föra samman historien med samtiden – är en hjärtefråga för Rian.

Rian vill stimulera nyfikenhet, kreativitet och kunskapsbyggande. I våra verksamheter arbetar vi för att skapa tillgängliga och inkluderande mötesplatser för alla. Välkommen att upptäcka allt som ryms inom Rian!

Butiken

Alla är välkomna

Till Rian ska alla känna sig välkomna. Därför gör vi så mycket vi kan för att göra besöket enkelt för dig.

Vi har en parkering för rörelsehindrade i direkt anslutning till museets entré. Är den upptagen finns det fler vid Hamngatan. Museet har hiss mellan våningsplanen och inga hindrande trösklar för rullstolen eller barnvagnen. På entréplan finns en stor toalett med skötbord. Väskan eller ryggsäcken låser du in i våra låsbara skåp och skulle alla skåp vara upptagna hjälper vi dig gärna i receptionen. Tveka inte att fråga oss om du behöver hjälp med något.