19 ögon på Bauhaus

-
Kommentarer från HDK

När Bauhausskolan etablerade sig under 1920-talet uppfattades dess pedagogik som radikal. I stället för att kopiera äldre tiders konstverk skulle studenterna tränas i kompositionsövningar och verkstadsarbete. Senare kom Bauhausskolan att influera många konstnärliga utbildningar, också i Sverige. På den skola som idag är HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, infördes formlära som ett nytt ämne på 1940-talet, med tydlig inspiration från Bauhaus.

Är konstutbildningar produkten av sin tid eller påverkar utbildningen samtiden med sin konst?

Också idag står design- och konsthantverksutbildningarna på HDK inför förändring och omorganisation. År 2018 firar HDK 170 år, men kommer som institution och namn inte finnas kvar efter år 2020. Detta eftersom skolan och dess utbildningar kommer att uppgå i en ny, sammanslagen konstskola tillsammans med nuvarande Valands konsthögskolan och Högskolan för scen och musik.

I ljuset av detta presenterar RIAN designmuseum tillsammans med HDK utställningen 19 ögon på Baushaus. En utställning där arton HDK-studenter presenterar tolkningar av föremål eller pedagogiska metoder som har anknytning till Bauhausskolan. Studenterna har fått förhålla sig till begreppet parafras och producerat en konstnärlig tolkning av någon del av det arv som förknippas med Bauhaus. De har också haft i uppgift att reflektera kring konstutbildningarnas villkor och hur utbildningarna förhåller sig till sin samtid, där både nutid och dåtid kan utgöra referensram. Målet är att väcka frågor om hur den här typen av utbildningar påverkats av och i sin tur påverkat sin tidsanda.