RÅW Projects

-
I Projektummet visas RÅW Projects som undersöker möjligheterna att i en större skala arbeta med växtfärgning i ett cirkulärt system genom att förädla avfall från lokala restauranger och matbutiker.
RÅW Projects. Foto: Oscar Morin

RÅW Projects. Foto: Oscar Morin

I Projektrummet visas RÅW Projects som undersöker möjligheterna att i en större skala arbeta med växtfärgning i ett cirkulärt system genom att förädla avfall från lokala restauranger och matbutiker. Dagligen slänger dessa en stor mängd matavfall, som skulle kunna vara en resurs om det förädlades till något nytt med designprocessens hjälp. RÅW visar visuellt hur resurscykeln fungerar och hur råvaran får ett nytt värde genom att omvandlas till färgat material som sedan kan formges till nya produkter.

Projektet är genomfört av Emma Dahlqvist och Sanna Bodén.