Att konstruera ett jag

-
Den personliga identiteten formas i en ständig dialog mellan individen och hennes omgivning. Det är en pågående process, grundad i avvägningen mellan det socialt accepterade och det som sticker ut.

Den personlig identiteten formas i en ständig dialog mellan individen och hennes omgivning. Det är en pågående process, grundad i avvägningen mellan det socialt accepterade och det som sticker ut. I denna grupputställning gestaltas olika
aspekter av förhållandet mellan jaget och den klädda kroppen. Det kopplas till bland annat frågor om genus och kulturell tillhörighet, men också konsumtion och en lek mellan fantasi och verklighet.

I utställningen medverkar Erik Thulén, Ervin Latimer , Farvash, Hanna Ryd, Maja Gunn, Marie Isacsson , Minna Palmqvist, Pia Mouwitz, this is Sweden och Yanis Dorey.

Marie Isacsson