En annan landsbygd

-
Denna utställning lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag.

Landsbygden har länge beskrivits som en stagnerad plats där det urbana setts som lösning, måttstock och norm. Samtidigt pågår det flera självorganiserade utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar en bygd som bidrar till ett hållbart, kreativt och socialt liv utanför staden. Denna utställning lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag.