Berit Ternell och Brita Mellander-Jungermann

-
Utställningen presenterar ett urval av Berit Ternells och Brita Mellander-Jungermanns design

Under 1950- och 60-talen etablerade sig flera framstående kvinnliga formgivare inom den keramiska industrin. Berit Ternell (f. 1929) och Brita Mellander-Jungermann (f. 1934) var båda verksamma inom Upsala-Ekebykoncernen och formgav modeller och dekorer som spreds i det svenska folkhemmet.

Utställningen presenterar ett urval av deras design och ingår i Rian designmuseums
långsiktiga arbete med att återupptäcka modernismens kvinnliga formgivare.