Ett nytt designparadigm

-
Kristina Schultz & Johan Lindberg

AI som framtidens formgivare

 

Formgivarna Kristina Schultz och Johan Lindberg har skapat ett system baserat på artificiell intelligens för att ersätta den mänskliga designprocessen.

Utställningen beskriver de med orden: ”Vi är formgivare, men i ett framtida scenario tilldelas vi yrket träningsdatagenererare. Kompetensöverföringen till AI-systemet är därmed initierad och början på förlusten av vår personliga betydelse är ett faktum".

Under senare delen av våren kommer vi att uppdatera denna sida med mer information.