Lager på lager

-
Av textildesigner Marie O´Connor

Att skapa en plan upplevelse i en tredimensionell desgin är ofta utgångpunkten för O´Connor.

Textildesignern Marie O´Connor arbetar med lekfulla klädexperiment där färg och form utforskas i förhållande till kropp och rum.

Ett återkommande tema för hennes arbeten har varit samspelet mellan två och tre dimensioner. På många sätt kan hennes lekfulla uttryck liknas med Bauhaus-rörelsen. De delar även intresset för undervisning som en del av den konstnärliga praktiken.

Marie O´Connor undervisar också i designoch illustration. För närvarande arbetar hon vid Konstfack i Stockholm. Tidigare har hon även undervisat på Beckmans i Stockholm, Camberwell College of Arts, Chelsea College of Art & Design, London College of Communication och Glasgow School of Art.

Mer information om utställningen och programverksamhet knuten till densamma kommer att publiceras här senare under 2018.