Sopor är bra

-
Vad händer med allt vi lämnar efter oss under den tid vi lever?

Ett smycke föreställande en fågel som vilar mot kroppen. Kulturministerns Nobelklänning som sveper ner för stadshustrappan. Utan vetskap är det omöjligt att föreställa sig att de tillverkats av plastförpackningar respektive andrahandskläder. Många säger sig vilja bli ihågkomna eller lämna efter sig något när de dör. I Sverige konsumeras det som om vi hade fyra planeter. Vad händer med allt vi lämnar efter oss under den tid vi lever?

Sopor är bra är en utställning om samhället vi formar och betydelsen av att ställa om till minskad resursförbrukning.