17 ögon på Bauhaus

-
Kommentarer från HDK

När Bauhausskolan etablerade sig under 1920-talet uppfattades dess pedagogik som radikal. I stället för att kopiera äldre tiders konstverk skulle studenterna tränas genom materialexperiment, kompositionsövningar och verkstadsarbete. I kontrast till de konventionella konst- och arkitekturutbildningarnas fokus på tecknande lyfte Bauhaus fram det tredimensionella gestaltandet och hur de olika konstarterna kunde föras samman i ett rum. Senare kom Bauhausskolan att influera många konstnärliga utbildningar, också i Sverige. På den skola som idag är HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, infördes formlära som ett nytt ämne på 1940-talet, med tydlig inspiration från Bauhaus.

Är konstutbildningar produkten av sin tid eller påverkar utbildningen samtiden med sin konst?

Också idag står design- och konsthantverksutbildningarna på HDK inför förändring och omorganisation. År 2018 firade HDK 170 år, men kommer som institution och namn inte finnas kvar efter år 2020. Detta eftersom skolan och dess utbildningar kommer att uppgå i en ny, sammanslagen konstskola tillsammans med nuvarande Valands konsthögskola och Högskolan för scen och musik. När Bauhausskolan grundades i Weimar 1919 var det också i form av en sammanslagning av två äldre skolor, en för konsthantverk och en för konst och arkitektur.

I ljuset av detta presenterar RIAN designmuseum tillsammans med HDK utställningen 17 ögon på Bauhaus. En utställning där sjutton HDK-studenter från kandidatutbildningarna i keramikkonst, textilkonst och smyckekonst presenterar tolkningar av föremål, händelser eller idéer som har anknytning till Bauhausskolan. Studenterna har fått förhålla sig till det konsthistoriska begreppet parafras och gjort individuella konstnärliga tolkningar av någon del av det arv som förknippas med Bauhaus. Varje student har disponerat en låda med måtten 30 x 30 x 30 cm. Deras arbeten innehåller bland annat material- och formexperiment i Bauhaus anda, kommentarer till citat från ledande Bauhauslärare och reflektioner över de kvinnliga studenternas ställning på Bauhausskolan.

Till vårens utställningar hör ett pedagogiskt program med öppna visningar, föredrag och workshops i museets ateljé. Mer information om finns publicerat på Händer på museet. Du kan också ladda ner vårt programblad i PDF-format härPDF.

Besök gärna HDK:s egen sida för kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du läsa mer om varje students enskilda verk.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Bilden i bakgrunden är ett kollage av verken i utställningen.