Balansakter

-
Utställningen Balansakter av arkitekt ErikaJanunger, är en förlängning av ett längrepågående arbete om rumslighet

För första gången presenteras projektet som utställning, med rumsliga experiment. Här ges möjligheten att utforska kopplingen mellan rum, kropp och gravitation. 

Tidigare har projektet presenterats som film på bl a Times Square Arts, i New York 2012. Vid festivalen InShadow, i Lissabon 2015, vann den publikens pris. 

 ”Gravitationen håller våra fötter på jorden, ger oss en känsla av upp och ner, av tyngd och djup, den håller samman hela vårt universum. 

Hur vi uppfattar gravitationen är hur vi relaterar till vår omvärld.” 

/Erika Janunger 

 I utställningen berättar Erika Janunger om vilken betydelse det konstnärliga arbetet haft för hennes yrke som arkitekt. Här lyfts även pågående forskning fram om frågorna; Vad rörelsefrihet innebär? Hur kan arkitektur påverka vårt välbefinnande? 

 GRAVITATIONEN SYNLIGGÖRS 
Utställningen är planerad att innehålla två uppbyggda rum; det ena lutar 90 grader och det andra 10 grader. Rummen filmas i realtid med en lika vriden kamera, kopplad till en skärm som visar den ”rättvända” bilden. 

Besökarna kommer att kunna gå in i rummen för att studera sina egna rörelser i den perceptionsförskjutning som uppstår och där gravitationen synliggörs. Genom detta blir vi medvetna om de krafter som dagligen styr våra rörelser. I utställningen visas också filmerna Weightless och Longing to fly/ Longing to fall

ERIKA JANUNGER 
Parallellt med sitt konstnärskap arbetar Erika Janunger som arkitekt på Tengbom i Stockholm. Balansakter mynnar ur hennes examensarbete Weightless från Konstfack 2007. Projektet har sedan utvecklats vidare tillsammans med koreografen Oskar Frisk. Filmerna Longing to fly/ Longing to fall från 2014, var ett samarbete med den hyllade möbelstudion Färg & Blanche. 

 Utställningsproducent: Falkenbergs museum i samarbete med Erika Janunger