Better Shelter

-
Går det att skapa en ny nödbostad som kan ge flyktingfamiljer ett värdigare hem?

Idag befinner sig 60 miljoner människor på flykt enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Främst på grund av krig. Det som började som ett skissalternativ på friggebod har idag utvecklats till en ny typ av flyktingbostad, redo att ersätta de olika textila tält som använts i över 60 år tillbaka.

I utställningen på Falkenbergs museum visas den fleråriga arbetsprocessen upp, från första idéstadium till färdigt hus. Genom åren har många projekt initierats med ambitionen att förbättra boendesituationen för världens flyktingar. Få har kunnat realiseras och många har ifrågasatt om det ens går. Kraven är höga på produktion, logistik, hållbarhet och ekonomi. Samtidigt har behovet varit stort efter något som kan ersätta de tält som idag används. Better Shelter har utvecklats för att ge ökat skydd och integritet åt familjer som lever under svåra omständigheter i flyktingläger. De används för tillfället som bostäder i Irak och Etiopien och för tillfällig primär hälsovård i det jordbävningsdrabbade Nepal. Better Shelter är ett tillfälligt hem med väggar och tak och en dörr som man kan låsa. Här kan man stå upprätt inomhus och tack vare den solcellsdrivna lampan, umgås eller läsa läxor även när mörkret lagt sig. 

Hur kan vi göra vardagen för människor på flykt mer praktisk, mer dräglig och mer värdig?

I ett flyktingläger lever många i flera år, i vissa fall i generationer, med mycket begränsade möjligheter att påverka sin livssituation. Hur kan vi göra vardagen för människor på flykt mer praktisk, mer dräglig och mer värdig? 

Det var frågor som industridesignern Johan Karlsson för flera år sedan började fundera på. Better Shelter är resultatet av 5 års forskning och utveckling av ingenjörer och designers, i samarbete med boende i flyktingläger. Viktiga samarbetspartners har varit IKEA Foundation samt FN:s flyktingorgan, UNHCR. Idag står den klar, utvecklad av ett internationellt designteam sedan 2009 med bas i Sverige. 

Bostaden är cirka 17 kvadratmeter stort, levereras i två platta paket och kan uppföras på några timmar utan särskilda verktyg. I utställningen presenteras historien bakom denna svenska innovation genom bl a ett rikt bildmaterial och skisser, till en första färdig version av bostaden, öppen att stiga in i. För exakt hundra år sedan hölls en fredskongress i Falkenbergs grannkommun Varberg. Somliga menar att den skall ha varit ett led till skapandet av Nationernas Förbund, föregångaren till FN. En ny konferens kommer att hållas i slutet på oktober och till den kommer ett Better Shelter byggas upp på Varbergs fästnings borggård. Det sker i samarbete med Hallands kulturhistoriska museum. 

Visades 12 september - 25 november 2015. Vill du se vad vi visar nu?

Utställningsproduktion: Better Shelter i samarbete med Falkenbergs museum 

Foto: En prototyp byggs upp i flyktinglägret Hilawyen i Dollo Ado, Etiopien. Foto: R. Cox Pressbilder: IKEA Foudation