Den omänskliga faktorn

-
Den mänskliga faktorn förknippas i många sammanhang med misstag och något negativt. Kan den istället bli ett unikt tillskott i en tillverkningsprocess? Det frågade sig designduon Karlsson & Björk, när de försökt få industrirobotar att styras av den ”omänskliga” faktorn.

Vanligtvis är det precision och pålitlighet som eftersträvas när en robot ska utföra sitt arbete. Att inte göra exakt likadant går emot robotens vanligtvis programmerade logik. Det var också den första reaktionen från Ingemar Reyier på Robotdalen, när Karlsson & Björk presenterade sin idé inför samarbetet. Robotdalen är en plattform för forskning och utveckling inom robotik och automation i Västerås.

Karlsson & Björk ville motarbeta det exakta återupprepandet för att skapa unika produkter i en industriell tillverkningsprocess. Arbetet har gått ut på att få en industrirobot styrd med hjälp av en slumptalsgenerator, doppa lampskärmar i ett färgbad. Varje lampskärm ska ha doppats med unikt djup och vinkel vid varje tillfälle. Under arbetet uppstod diskussionen; Vad är egentligen slump? Och vad kan räknas som unikt?

Karlsson & Björk. Den omänskliga faktorn

Hantverk och massproduktion har länge ställts emot varandra. Hantverk har förknippats med det mänskliga och varma, och massproduktion med maskinen - det hårda och kalla. I och med industrialismens framväxt under 1800-talet uppstod motreaktioner, bl a med Arts and Crafts-rörelsen. Den satte ett likhetstecken mellan kvalitet och den mänskliga handens närvaro i skapandet av våra livsmiljöer. Idag blir det allt mer tydligt att det sällan går att definiera något som renodlat handarbete. De flesta hantverksprocesser involverar någon form av verktyg eller maskin och tvärtom. Många formgivare och designers idag experimenterar, likt Karlsson & Björk, just i detta gränsland.

Karlsson & Björk består av Mattias Karlsson och Erik Björk. De träffades under studietiden på Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design. Där tog de sina kandidatexamina 2006. De arbetar gränsöverskridande mellan möbeldesign, konst, inredning och utbildning. De har tidigare genomfört uppdrag för offentlig miljö och möbelindustrin, samt undervisat på Beckmans designhögskola och ställt ut på bl a Röhsska museet i Göteborg. De ingick också i utställningen Ett, två, trä på konsthallen Artipelag utanför Stockholm och Hemslöjden 100 år på Liljevalcs konsthall.