Folkform – Produktionsnoveller

-
Vet du hur, var och av vem sakerna du omger dig med är gjorda?

Vet du hur, var och av vem sakerna du omger dig med är gjorda? Vi lever i en tid när mycket produceras så långt ifrån konsumenten att anknytning till tillverkaren helt saknas. Att det historiskt funnits en direkt koppling mellan en industri och platsens människor, traditioner och materialtillgångar glöms lätt bort. Det är just dessa historier Folkform vill fånga genom sina designprocesser.

Vet du hur, var och av vem sakerna du omger dig med är gjorda?

Folkform består av Chandra Ahlsell och Anna Holmquist. Genom sin formgivning av möbler och föremål har de sedan starten 2005 arbetat med att förmedla förståelse för vårt industriella arv. Inte sällan lyfter de fram produktionstyper som riskerar att utlokaliseras eller helt gå förlorade – och med dem all den kunskap som ärvts från generation till generation.

Folkform, Produktionsnoveller. Foto: Erik Lefvander

Folkform, Produktionsnoveller. Foto: Erik Lefvander

Produktionsnoveller är Folkforms största soloutställning hittills och visar ett urval av deras produktion från det senaste decenniet. Här får de färdiga föremålen samsas med de råa materialen de är gjorda av. Dokumentation av och reflektioner kring slutprodukternas hela tillkomstprocess presenteras och skapar så kallade produktionsnoveller.

Utställningen är producerad av Vandalorum i Värnamo och visades där i samband med att Folkform mottog Bruno Mathsson-priset 2019.