För säkerhets skull!

-
Vi omger oss dagligen med industridesignade föremål av olika slag. De kan skapa debatt, väcka känslor som entusiasm och frustration. Vad formges av yrkesverksamma industridesigners i idag, för säkerhets skull?

Vilka nya fräscha idéer om säkerhetsdesign har unga designstudenter på universitet och högskolor? Vad har du själv för användarperspektiv? Detta är spännande teman i utställningen För säkerhets skull!

Ta pulsen på säkerhetsdesign
I utställningen erbjuds besökarna ta pulsen på design av säkerhetsprodukter från 2000-talet. Avhjälper de verkligen risker i våra liv? Vad är rykande färskt inom ljuddesign, för säkerhets skull? Besökarna inbjuds själva avslöja detta vid en digital station producerad för utställningen av Interactive Institute. Vi samarbetar med designorganisationen SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) i urvalet av säkerhetsprodukterna, där form, funktion och kvalitet som ekologisk hållbarhet är avgörande. Både kända saker och sådana du kanske inte ens visste fanns kommer att presenteras i utställningen.

ANIMA-L BUGrip Violet-poison

Varför en utställning om säkerhet?
Sverige var historiskt sett tidigt ute med säkerhetstänk inom industridesign. Säkerhetständstickan och trepunktsbältet på Volvon finns nog i mångas medvetande som svenska lyckade innovationer med spridning världen över.

Utställningen För säkerhets skull! speglar vårt samhälle idag, med fokus på människors rädslor och behov av säkerhet i vardagslivet. Bakom varje föremål rör sig designers som engagerats i dessa brister och i säkerhetsprodukters koncept och de väger in faktorer som form, funktion, ergonomi, och kostnad.

Ett femtio-tal säkerhetsprodukter visas. Bland föremålen finns räddningsbåten Rescuerunner, framtagen för svåra förhållande vid kusten och till havs i samarbete med Sjöräddningssällskapet, gångstödet Roller mate G2 basic, engångstoaletten Peepoo, 3M Speedglass Svetsvisir 9100FX och GPS- säkerhetsarmbandet PFO (Protective Fashion Object).