Herrskjortornas omvandling

-
Paulina Svensson arbetar med ett lågintensivt och fokuserat utforskande avvardagstextilier,

Först ut under våren är Paulina Svensson som avlade sin masterexamen i textilkonst under våren 2016. I sitt arbete har hon inspirerats av naturens sätt att skapa mönster och det naturvetenskapliga begreppet kaordisk. Med koardisk menas att kaos kan ses som mångfald istället för oordning. Paulina Svensson är mycket förtjust i att arbeta utifrån stora mängder av någonting, gärna lättillgängliga material som har gått ur tiden och förkastats av någon annan.

När hon hittat ett material, som väcker hennes nyfikenhet, analyserar hon det ingående. Bryter ner det i fragment. Allt för att sedan skapa nya mönster och formationer. Anna Tegeström Wolgers, professor i Textil konst, beskriver hennes arbete såhär:

– Paulina Svensson arbetar med ett lågintensivt och fokuserat utforskande av vardagstextilier, t ex herrskjortor. Herrskjortornas mönster och konstruktion transformeras och omvandlas på ett nyfiket och ingående vis, precis som att Paulina verkligen vill se och förstå alla variabler en herrskjorta kan härbärgera. Det är ömsint, roligt och vackert.

Utställningen på Falkenbergs museum består till stor del av utvalda verk från Paulina Svenssons examensarbete. Det är herrskjortor som transformerats till olika abstrakta formationer. Det fanns något i herrskjortornas minimalistiska mönster och färgsättningar som lockade henne, men också materialet. Bomullskvalitén kan kontrolleras och få slät och styv. Det passade arbetets uttryck i vilket hon ville kombinera kaos och ordning.