Margot Barolo. No Innocent Objects

-
MADE IN. Vad ligger egentligen bakom dessa två korta ord? Hur värderar vi föremål beroende på var de är gjorda, hur de är gjorda eller vem som gjort dem? Det är angelägna frågor att diskutera i en allt mer globaliserad värld.

Barolo ifrågasätter rådande strukturer och synsätt inom det mångbottnade området produktion. Oskyldiga föremål finns inte, menar hon. Alla har de en tvivelaktig bakgrund i olika produktions-system. Kvalité, pris och utseende bär en tyst vittnesbörd om detta. Barolo vill att produktions-systemen diskuteras allt mer, och från alla de aspekter de förtjänar: historiskt, politiskt, konstnärligt och ekonomiskt.

Margot Barolo har under många år arbetat som formgivare i eget namn och för andra företag, samt anlitats för projektledning och designstrategi.

När Margot Barolo studerade vid Konstfack gjorde hon detta arbete som ett s.k. KU-projekt (konstnärliga utvecklingsarbete) år 2012. I ett skrivet magasin, som ingår i projektet, tar hon upp djupare frågor om vad som styr produktionen. Alla produkter har en bakgrund, alla har de vidrörts av människor, maskiner och är resultat av olika system. Deras kvalité, pris och utseende bär en tyst vittnesbörd om detta.

Tidningsomslag I-net

För ett par år sedan fördjupade hon sin utbildning med en masterexamen i keramik och glas på Konstfack. Det var under de åren hon påbörjade arbetet med Brave New Production som senare kom att utvecklas till projektet No Innocent Objects.