Not my hands

-
Med historiskt och samtida perspektiv undersöker Ammeli Engström utsmyckning som företeelse, både dess betydelse och funktion. I utställningen visas hennes examensarbete i smyckekonst från HDK.

I sitt examensarbete har Ammeli Engström utforskat olika aspekter på bärande, både invändigt och utvändigt.

Not my hands

Not my hands. Foto: Maja Kristin Nylander

För utställningarna i Projektrummet under 2017 har Falkenbergs museum samarbetat med HDK – Konsthantverk.

I tre individuella utställningar, som avlöst varandra under året, har publiken fått möta textilkonst, keramikkonst och nu slutligen smyckekonst. De tre utställarna har varit särskilt utvalda av professorerna från respektive inriktning.

Karin Johansson, Adj. professor i smyckekonst, beskriver Ammelis arbete så här:

”Ammeli valsar silver till papperstunna band, band som hon med precision och hängivenhet fogar samman till bärbara objekt. Med referenser till det textila, genom väven och korgen, blir igenkänningen och symboliken universell. Tankar kring identitet och kroppslig utsmyckning är ständigt närvarande. Ammelis arbeten talar inte med en röst, men med många.”

Ammelis verk bär på inneboende betydelser som kan upplevas utifrån gemensamma och individuella erfarenheter. I hennes vävda objekt länkas de utvalsade spröda silverbanden samman och finner styrkan i den gemenskap som utgör en väv.

Med objekten i form av ögonlock undersöks bärande ur en konceptuell aspekt: Ögonen är det första vi söker kontakt med när vi möter en annan människa. Vad händer när vi inte längre ser dem? Och vad händer när vi inte ser? Vad ser vi istället?

Fotografierna i utställningen är tagna av Maja Kristin Nylander.

Utställningsproducent: Ammeli Engström i samarbete med RIAN designmuseum